mrazené syrové pagáče, mrazené oškvarkové pagáče, mrazené cibuľové pagáče
pagace_podklad05.jpg

SYROVÉ PAGÁČE

mrazené syrové pagáče...

OŠKVARKOVÉ PAGÁČE

mrazené oškvarkové pagáče...

CIBUĽOVÉ PAGÁČE

mrazené cibuľové pagáče...

Naše začiatky siahajú do roku 1991, kedy v jednej malej pekárni, ktora položila základ pre vznik dnešnej pekárenskej výroby mrazených pagáčov. Dnešná tvár našej výroby sa vytvárala postupne budovaním nových priestorov a strojnotechnologického vybavenia. I keď v našej výrobe bolo vynaložené maximálne úsilie na to, aby sa zmodernizoval celý výrobny proces, stále niektoré úkony vykonávame mechanicky (ručne), aby sme dosiahli maximálny efekt výsledného produktu. Týmto sa nám podarilo zlikvidovať staré nehospodárne a nehygienické pekárenské výrobne. Naše výrobné kapacity plne stačia na požiadavky trhu, nakoľko tieto výrobné kapacity sú zmodernizované a efektívne využité.

 

Vytvorilsrnanek srnanek.eu